top of page

Як читати звіт MOXO™ d-CPT

Тест MOXO оцінює параметри уваги пацієнтів шляхом перевірки чотирьох різних показників:

Кожен згенерований звіт пов’язаний з усіма чотирма параметрами, що дозволяє створити комплексний уважно-когнітивний профіль

Існує чотири звіти:

  1. Звіт MOXO d-CPT — вбудований звіт, який автоматично створюється в кінці кожного тесту MOXO. 

 

Крім того, ми пропонуємо три звіти, до яких можна отримати доступ у нашій системі:

  1. Звіт про оцінку лікування  для порівняння двох інтерпретованих звітів одночасно. 

  2. Звіт про відповідність віку є чудовим інструментом для клініцистів.За опомогою якого клініцист пояснює різницю між фактичним віком дитини та віком розвитку навичок. 

  3. Порівняльний звіт дає змогу порівнювати до чотирьох звітів на одному екрані в одному заключенні.

what-is-moxo-child-11.png

Увага

Увага відображає здатність пацієнта знаходити, оцінювати та реагувати на стимул правильно відповідно до вимог завдання. Проблеми в цій області відображають нездатність пацієнта звертати увагу на навколишнє середовище, або на певні деталі, коли це потрібно

Для стороннього спостерігача неуважна людина може здатися дещо розгубленою і відчуженою. Таким пацієнтам може бути важко відстежувати те, що говорять вчителі на уроці, розуміти складні інструкції, відстежувати невеликі зміни в навколишньому середовищі, уникати помилок у розрахунках тощо.

Узгодженість дій

Узгодженість дій відображає здатність правильно відповісти протягом певного часу, відведеного для виконання завдання. Хоча людина з проблемами узгодженості дій може правильно оцінити своє оточення, вона може заплутатися, коли її попросять вчасно відреагувати на зміни навколишнього середовища. Прикладами цього є виконання завдань, які потребують швидкої та негайної реакції, а також дотримання графіка. Такі завдання можуть включати відповіді на запитання в обмеженому часі (навіть якщо матеріал знайомий).

Проблеми з хронометражем мають схожі характеристики з проблемами уваги. Розрив у часі утворюється при спробі виконати завдання до кінця. Оскільки стежити важко, утворюється прогалина в (навчальному) матеріалі. В міру виконання завдання цей розрив збільшується, доки врешті-решт люди, які зіткнулися з цим типом труднощів, не втратять відчуття безперервності разом із здатністю залишатися в контексті завдання.

Імпульсивність

Імпульсивність - це схильність реагувати в момент часу, який визначається як «заборонений». Людина зі схильністю до імпульсивності може діяти, не беручи до уваги поточну ситуацію чи можливі наслідки такої поведінки. Така поведінка може мати місце навіть тоді, коли людина повністю розуміє більш проблематичні та небажані наслідки імпульсивної поведінки. У багатьох випадках імпульсивність може змусити людей запускати процеси моніторингу лише після їх початкової реакції. Типові ознаки імпульсивності включають труднощі в очікуванні черги або небезпечну поведінку без урахування наслідків

Гіперактивність

Гіперактивність - це труднощі в ефективній регуляції моторики та в утриманні від непотрібних або небажаних дій (рухів, розмов тощо). Іншими словами, гіперактивна поведінка супроводжуватиметься надмірними реакціями, які визначаються як неправильні та небажані. Часто люди, які демонструють гіперактивність, усвідомлюють небажані наслідки своєї поведінки, але все одно стикаються з важким завданням утримання від таких дій

bottom of page